Programma 8 Wonen

8.2.3 Wijs

Wij willen het samenleven tussen studenten en andere inwoners bevorderden. Uit onderzoek blijkt dat zij weinig met elkaar in contact komen en het ook moeilijk vinden om contact te leggen. Als dit wel gebeurt, ontstaat meer begrip voor elkaar en durven ze elkaar eerder aan te spreken op bijvoorbeeld overlast. Hierdoor verandert de beeldvorming en heeft dit een positief effect op de manier waarop studenten en andere inwoners samenleven.

Om dit contact te bevorderen zetten we in op WIJS (Wijkinzet door Jongeren en Studenten) en stimuleren we via www.stadclickt.nl en de subsidies 'Leven in stad' initiatieven tussen studenten en andere inwoners.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Aantal studenten dat via WIJS actief is in de buurt

1.000

1.200

Aantal bewoners dat via WIJS diensten afneemt

1.000

1.100

Aantal bezoekers van website stadclickt

-

175.000

Hoe staan we ervoor?

Studenten kunnen als onderdeel van hun onderwijsprogramma studiepunten krijgen als ze met concrete vragen en opdrachten van bewoners, bewonersinitiatieven en opdrachtgevers uit het werkveld aan de slag gaan. Doordat WIJS steeds bekender wordt voor studenten, wordt WIJS steeds aantrekkelijker voor studenten om in de samenleving aan de slag te zijn via WIJS. Daarnaast komen steeds meer studenten van de Rijksuniversiteit met WIJS in aanraking. Ook de samenleving krijgt meer bekendheid met WIJS: steeds meer bewoners en opdrachtgevers melden zich om samen te werken met studenten of hulp te krijgen van studenten. Namens WIJS hebben in studiejaar 2018-2019 ongeveer 900 studenten zich ingezet voor de gemeente. Ze hebben onder andere (1) meer dan 700 bewoners geholpen door middel van ondersteuning of het (mede) organiseren van activiteiten, (2) onderzoek gedaan in wijken, buurten en straten en (3) diverse activiteiten opgezet voor verschillende opdrachtgevers in meer dan 80 projecten/opdrachten.

WIJS wordt steeds verder uitgebreid. Zo gaat WIJS een samenwerking aan met de Rijksuniversiteit en Stichting WIJ. Daarnaast gaat er een structureel onderwijsprogramma worden ontwikkeld waar MBO-, HBO-, en WO studenten in opdracht van WIJS gaan samenwerken aan maatschappelijke thema’s. Ook zijn er afspraken gemaakt met de verhuurder van het hoofdkwartier van WIJS om te gaan verbouwen. Verder gaat WIJS zichtbaar worden met spreekuren en onderzoeken op meerdere locaties, waaronder het Floreshuis (Korrewegwijk). Tevens is WIJS bezig met het schrijven van subsidieaanvragen, zoals de City Deal Kennis Maken en het Comeniusprogramma. Tot slot zijn er steeds meer professionals actief betrokken bij WIJS, waardoor samen met studenten meer resultaten ten behoeve van de samenleving worden geboekt.

Wat willen we bereiken in 2020?

 •  We willen dat het aantal opleidingen en studenten dat via WIJS-projecten, initiatieven en onderzoeken voor de buurt uitvoert, continueert;
 • We willen samenwerkingen aangaan met meer partijen, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, het Alfa-College, Stichting WIJ en andere (welzijns-)organisaties;
 • We willen dat het aantal bewoners dat via WIJS diensten afneemt volgend jaar stijgt;
 • We willen dat WIJS subsidies en fondsen gaat aanschrijven
 • We willen dat het aantal externe opdrachtgevers dat via WIJS diensten afneemt, volgend jaar stijgt;
 • Verder willen we dat WIJS een aantal meerjarige programma's gaat ontwikkelen waardoor de inzet van studenten voor de gemeente voor de aankomende jaren is gewaarborgd;
 •  We willen ook kijken of in meer wijken plekken kunnen komen waar bewoners diensten kunnen afnemen, zoals in de Korrewegwijk. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken- Oude Wijken;
 •  We ondersteunen minimaal 5 buurtinitiatieven rondom de leefbaarheid tussen studenten en andere inwoners met micro-financiering;
 • We willen het platform 'Leven in stad' verder uitbreiden met partijen die zich bezighouden met thema's rondom jongerenhuisvesting waaronder de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • De samenwerking met de onderwijsinstellingen en andere partijen intensiveren en structureren om WIJS te verbreden;
 •  Het in stand houden van het hoofdkwartier van WIJS in Paddepoel en op meerdere dagen in het Floreshuis (Korrewegwijk) actief zijn, activiteiten in stand houden en meer activiteiten opzetten (spreekuren, workshops, onderzoek) in andere wijken;
 • De effecten van WIJS zichtbaar maken door middel van een evaluatierapport en een jaarverslag;
 • Het oprichten van een platform waar onderzoeken van studenten van WIJS op gepubliceerd worden.
ga terug