Programma 8 Wonen

8.1.2 Bouwen in de bestaande stad

Veel mensen willen in de stad, dicht bij het centrum, wonen. Niet alleen in een appartement, maar ook in een grondgebonden eengezinswoning. We zetten in op voldoende binnenstedelijke plancapaciteit om te voorzien in de woningbouwbehoefte. Daarmee kunnen we ook gezinnen aan de gemeente binden. We zien dat juist binnenstedelijke projecten eigenlijk altijd goed verkopen. We willen nieuwe woonconcepten ontwikkelen, waarbij we ook nieuwe doelgroepen een kans geven om in en rond de binnenstad te wonen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen en appartementen (exclusief jongerenhuisvesting)

650

650

Aantal woningen in de pijplijn voor de bestaande gemeente (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

1.170

800

Aantal gerealiseerde woningen in de bestaande gemeente (excl. jongerenhuisvesting)

900

800

Hoe staan we ervoor?

Er wordt volop in de bestaande stad gebouwd. In de Reitdiepzone vordert de bouw van de Woldring locatie en de Brivec locatie. Verder worden er woningen gerealiseerd in het Ebbingekwartier, Kempkensberg, Engelse Park en de Grunobuurt.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen jaarlijks een gemiddelde plancapaciteit van 650 grondgebonden woningen en appartementen voor het bestaand bebouwd gebied in onze wijken en dorpen. Voor 2020 verwachten we dat we circa 650 woningen gaan realiseren (exclusief jongerenhuisvesting).

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We blijven kijken naar manieren waarop we onze eigen locaties goed in kunnen zetten voor het realiseren van voldoende woningen in de gemeente Groningen. Zo willen we starten met de planologische procedure voor het Suikerfabriekterrein en de Eemskanaalzone (Stadshavens).
  • In onder andere de Reitdiepzone en de Oosterhamrikzone starten we met de realisatie van nieuwe woningbouwprojecten.
  •  Daarnaast blijven we initiatieven van marktpartijen faciliteren en werken daarbij samen met omwonenden en andere belanghebbenden om kwalitatief goede plannen te maken.
ga terug