Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Deelprogramma 13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

We begroten onze onroerend zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de hondenbelasting,  overige belastingen, het saldo van de financieringsfunctie, het gemeentefonds, de rente van reserves van voldoende omvang en de dividenden zo zorgvuldig mogelijk.

Bestaand beleid (baten)

2019

2020

2021

2022

2023

Onroerend zaakbelasting

79.053

87.257

92.094

95.357

98.528

Roerende zaakbelasting

78

81

84

86

88

hondenbelasting

999

1.034

1.066

1.095

1.124

Overige belastingen

1.676

2.296

2.446

2.446

2.446

Saldo financieringsfunctie

2.148

1.831

4.431

7.323

8.649

Gemeentefonds

530.053

550.655

556.907

558.740

569.212

Rente reserves

-38

-38

-38

-38

-38

Dividenden

2.397

3.751

1.426

1.426

1.426

Totaal

616.366

646.867

658.416

666.435

681.435

 (Lasten)

2019

2020

2021

2022

2023

Compensatieregeling OZB

1.350

1.080

810

540

270

Post  Onvoorzien

166

166

166

166

166

Diverse uitvoeringslasten

2.715

2.554

2.733

2.877

3.076

Te betalen Vpb

0

0

0

0

0

Totaal lasten

4.231

3.800

3.709

3.583

3.512

Totaal

612.135

643.067

654.707

662.852

677.923

Voor een uitgebreide toelichtingen verwijzen we naar de volgende paragrafen:

Voor het gemeentefonds verwijzen wij naar de Financiële positie 1: Financieel Meerjarenbeeld.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 43.018

100,0 %

Baten

€ 686.085

100,0 %