Programma 3 Onderwijs

Doelstelling en relevante beleidnota's

We willen dat Groningen een gemeente is waar:

  • Kinderen, jongeren en volwassenen optimale kansen krijgen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen;
  • Alle kinderen en jongeren naar school gaan en hun schooltijd afronden met een diploma.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: