Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Doelstelling en relevante beleidnota's

Wij willen dat Groningen een gemeente is waar:

  • Bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen optrekken en bijdragen aan duurzame en innovatieve werkgelegenheid;
  • Een levendige binnenstad is die een grote aantrekkingskracht heeft op ondernemers, studenten, kenniswerkers, bezoekers en toeristen en wat versterkt wordt door de toeristische kracht van de buitengebieden;
  • Ondernemers de ruimte krijgen en waar bedrijven zich graag vestigen.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s: