Programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie

Deelprogramma 14.1 Overhead en ondersteuning organisatie

Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Onder overhead wordt verstaan "Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces"

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 115.772

100,0 %

Baten

€ 11.438

100,0 %